Chúng tôi coi trọng những câu nói ý nghĩa, meme hấp dẫn và những câu trích dẫn dí dỏm hơn bất kỳ ai khác. Trang web này chứa bộ sưu tập các cụm từ và suy nghĩ thông minh độc đáo của chúng tôi từ hơn 500 nguồn khác nhau, cả ở định dạng văn bản và hình ảnh hoặc video.

Về chúng tôi

Dự án “QNetwork” đã ra đời vào năm 2006 trong một chuyến đi ra biển và được hình thành như một công cụ thuận tiện để tìm kiếm các bản tóm tắt cho các bài viết của sinh viên.

Về chúng tôi

Trang web đã đối phó thành công với nhiệm vụ này trong suốt cả năm. Nhưng sau đó, dự án đã bị bỏ hoang vì nhiều lý do.

Trang web đã mở cơn gió thứ hai vào năm 2009, khi chức năng được mở rộng và thiết kế lại. Sau đó, một thời kỳ suy giảm lại bắt đầu, khi không có ai tham gia vào việc phát triển dự án.

Và lần tái sinh thứ ba diễn ra tương đối gần đây dưới định dạng tập hợp các trang web để trích dẫn và cách ngôn sử dụng công nghệ ML / AI để phân tích văn bản và hình ảnh.