Chúng tôi coi trọng những câu nói ý nghĩa, meme hấp dẫn và những câu trích dẫn dí dỏm hơn bất kỳ ai khác. Trang web này chứa bộ sưu tập các cụm từ và suy nghĩ thông minh độc đáo của chúng tôi từ hơn 500 nguồn khác nhau, cả ở định dạng văn bản và hình ảnh hoặc video.

Liên hệ

Đối với tất cả các câu hỏi, viết cho quản trị viên trang web: liuboumin [at] gmail.com (Leo)

Hoặc sử dụng mẫu dưới đây: